به گزارش روابط عمومی بخشداری اسلام آباد ، جلسه مشورتی و بررسی مسائل و مشکلات روستاهای بخش اسلام آباد با حضور بخشدار و دهیاران بخش در محل بخشداری تشکیل گردید .