به گزارش روابط عمومی بخشداری اسلام آباد، با حضور مسئولین بخش کاربریهای اموزشی جهت احداث مدارس در  بخش اسلام اباد بررسی گردید . 

مهندس اسدزاده بخشدار اسلام آباد افزودند تعدادی مدارس در  بخش اسلام آباد نیاز به بهسازی و نوسازی داشته و در بعضی از روستاهای بخش احداث مدارس جدید ضروری بوده که با برنامه ریزی و تامین اعتبار انجام خواهد شد .