به گزارش روابط عمومی بخشداری اسلام آباد ، مهندس اسدزاده بخشدار اسلام آباد از پروژه لوله گذاری آب شرب و جدول گذاری خیابان اصلی و نانوایی محمد کندی بازدید کردند .