به گزارش روابط عمومی بخشداری اسلام آباد، بازدید فرماندار محترم شهرستان پارس آباد ،بخشدار اصلاندوز ،بخشدار اسلام آباد و رئیس اداره عشایری ،رئیس اداره آب فاضلاب روستایی از روستای قنبرلو جهت آب دهی به عشایر غیور منطقه صورت گرفت.