به گزارش روابط عمومی بخشداری اسلام آباد ، بررسی مشکلات مردم و بازدید نوروزی دکتر شکور پورحسین به همراه بخشدار محترم اسلام آباد در مسجد امام حسین(ع)شهر اسلام آباد مغان صورت گرفت .